A korona vírus hatása a turisztikai szektorra - fókuszban a kkv-k

2020.03.25.

A korona vírus hatása a turisztikai szektorra - fókuszban a kkv-k

A Magyar TDM Szövetség március 17-én indította el online kérdőíves felmérését 73 TDM szervezet közreműködésével annak érdekében, hogy hozzá tudjanak járulni a minél pontosabb helyzetkép kialakításához.

A szervezetek tagságában jelentős hányadot képviselnek a kis üzemméretű mikro- és kisvállalkozások, akiket jóval súlyosabban érinthet egy elhúzódó válsághelyzet, tekintettel alacsony szintű tartalékaikra. A vidéki Magyarország szinte minden pontjáról beérkezett, összesen 731 válasz területi megoszlását az alábbi kép szemlélteti:

A válaszadók 59%-a főtevékenységi köre szálláskiadás, míg a vendéglátósok 16%-kal képviseltették magukat. 88 attrakció (12%) és további 85, a turizmushoz közvetetten kapcsolódó vállalkozás is választ adott a tíz kérdésre. A 2020. évi árbevételekre vonatkozó várakozásokat vizsgáló kérdésre a válaszok alapján az látható, hogy ez a vállalkozói kör a tavalyi árbevételeik 42%-át valószínűsítik jelen pillanatban. Ettől jelentősen elmaradnak a szálláshelyek várakozásai:

A KKV szektorra jellemző adatok a turisztikai vállalkozások szintjén is megmutatkoznak, a válaszadók jelzése szerint egyharmaduk egyáltalán nem rendelkezik kellő tartalékkal, további egyharmaduk legfeljebb 3 hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik.

A munkaerő megtartása a válságot követő újrainduláshoz alapvető feltétel, ezért fontos tényező, hogy mekkora összeg finanszírozását kell a vállalkozásoknak megoldaniuk:

A 2020. évre vonatkozó várakozásokra érkezett válaszok 33%-a válaszában a járvány utáni időszakra koncentrálva próbálta meghatározni az idei év eredményeit, további 24% árbevételeit és a működési költségeit mérlegelte. A felmérés szerint a vállalkozók 43%-a a bizonytalansági tényezők sokasága miatt nem bocsátkozott konkrét üzleti adatok megbecsülésére. A legpesszimistábban ez utóbbi csoport ítéli meg az idei év kilátásait, egy ötös skálán mérve 1,9 értéket elérve az átlagos 2,3- hoz képest. A járvány utáni időszakra fókuszálók a legoptimistábbak, az ő értékük 2,84. A rendkívüli helyzet súlyosan, és érzékenyen érinti az egész ágazatot. A felmérésben résztvevők által megjelölt területek, ahol segítséget várnának a kormányzattól, egybe esik az utóbbi napokban napvilágra került kormányzati intézkedéscsomaggal, mint a munkabért terhelő járulékok megfizetésére és csökkentése (57%), a munkahelyek megtartását célzó intézkedések (12%) és a hiteltörlesztési moratórium bevezetése (11%). Ezeken kívül 28% tartaná fontosnak a helyi adók – elsősorban az iparűzési adó – terén foganatosított változtatásokat, 27% számítana újrakezdési támogatásra és 25%-uk jelezte, hogy a járvány lecsengését követő marketing tevékenységéhez várna segítséget. A helyi TDM szervezetektől a legtöbb vállalkozás (69%) a folyamatos tájékoztatást várja, valamint 63%-uk érdekeik képviseletét.

vissza